Forfatterarkiv: May Rostad

Om May Rostad

Jeg er 53 år og bor i Kongsberg. Der driver jeg firmaet Kinei AS. Vi jobber med utviklingsprosjekter for kommunesektoren. Mitt faglige spesialistområde er organisering og ledelse i vann- og avløpssektoren. I tillegg brenner jeg for hvordan vi som samfunn må gjøre radikale endringer i synet på læring og endringer i utdanningssystemet

Teknologibruk og læring

Ny teknologi som har endret måten vi lærer på: Tavle, kritt, lærebøker, blyant og papir har vært den dominerende teknologien som skolen har benyttet i læringsarbeidet i de ca. 150 årene det har vært obligatorisk skolegang. For mange elever er … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Delingsøkonomi – på vei mot mer bærekraftig forbruk?

Delingsøkonomi eller collaborative consumption er betegnelse på et nytt og voksende fenomen. Internett, sosiale medier og spesialutviklet digitale tjenester gjør det enklere å formidle tjenester i nettverket, som gjør at vi kan leie det vi trenger, når vi trenger det, som et … Les videre

Publisert i Transaksjonskostnader | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Nyheter blir en commodity

Commodities (handelsvarer) er betegnelsen på varer og tjenester som er så like, at det er likegyldig hvilken leverandør vi velger. Det blir derfor prisen som blir avgjørende for valg av flyreise, bredbåndsleverandør, strøm osv. I frie markeder vil prisen vi betaler presses … Les videre

Publisert i Commodity, Gratis nettjenester, Gratis nyheter | Legg igjen en kommentar

Transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader er all ressursbruk knyttet til kjøp eller en annen type overføring eller utveksling av produkter og tjenester mellom parter. (Ordet transaksjon kommer fra latin transigere «drive igjennom» og agere «sette i bevegelse». Transaksjon kan være en ensidig overføring fra en part til en … Les videre

Publisert i Netthandel, Transaksjonskostnader | Legg igjen en kommentar

Endring av læreprosessene i skolen

Teknologiutviklingen skjer i en rasende fart og skaper helt nye mulighet for læring i utdanningssystemene. Hovedutfordringene er imidlertid at endring av hvordan skolen arbeider går sakte. Utfordringene med all endring og utvikling er å få menneskene til å endre adferd. Arne Krokan skriver … Les videre

Publisert i Digital læring, Læring, Læringsprosesser | Merket med | Legg igjen en kommentar